GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Vyhledávání v systému

Vyhledávání v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR.

Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.