GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Odborná spolupráce

Vědecký časopis GRANT journal neustále rozšiřuje okruh odborných recenzentů.

Rádi bychom přizvali kolegy - vědecké pracovníky z akademických pracovišť České republiky, Slovenské republiky a Polska - k účasti na recenzentním řízení odborných textů.

Máte-li zájem o spolupráci na úrovni fyzických osob i vědeckých pracovišť, spojte se s námi. Neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme vědeckou i recenzentní radu. Spolupodílejte se na odborném i oborovém zaměření journalu.

V případě zájmu o spolupráci (recenze, redakční rada apod.) nás kontaktujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo využijte plných kontaktů.  Journal indexován v databázi BASE, MENDELEY, INDEX COPERNICUS, DRJI.


Technologické centrum Hradec Králové a GRANT journal

Užší spolupráce mezi TC HK a GRANT journal by do budoucna měla zajistit přísun kvalitních odborných příspěvků, ale také popularizačních textů a ostatních sdělení o aktivitách pořádaných TC HK i jeho partnery.

více zde
 Budou čeští vědci v budoucnu ochotni publikovat své odborné texty v elektronických archivech na internetu tak, aby byly dostupné zadarmo a komukoli? Odpoví Milénium…
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.