GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Publikování, příjem textů

Kdo může v GRANT journalu publikovat?

GRANT journal se zaměřuje na zveřejňování textů akademických a vědeckých pracovníků, kteří publikují výsledky své vědecko-výzkumné práce. Přijímány jsou texty fyzických (výzkumní pracovníci, členové akademické obce, odborníci apod.) i právnických osob (rozvojová centra, katedry, laboratoře, instituty apod.), kdy publikovány mohou být pouze ty texty, které vznikly jako výsledek vědecké či výzkumné činnosti podpořené veřejnými granty.


Jaké texty jsou přijímány?

Journal není nijak oborově vyhraněn. Při předkládání a zasílání textů autory je třeba uvést konkrétní oborové zaměření příspěvku časopisu respektující Klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV.


Jakým způsobem mohu svůj text zveřejnit?

Autoři zasílají elektronickou poštou radě journalu své příspěvky ve formátu .doc a v podobě, která respektuje formální pravidla formátování textů (šablona k dispozici zde). Emailová adresa pro příjem příspěvků: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Existuje šablona pro formátování textů?

Ano, šablona je k dispozici zde. Rada journalu si vyhrazuje právo odmítnout ty texty, které nerespektují pravidla formátování příspěvků.


Je zveřejnění textu zpoplatněno?

Ano, je třeba úhrady Process Fee (recenzentní řízení) na úrovni EUR 148.


Jsou autoři informováni o přijetí a následné publikování příspěvků?

Ano, autorům je potvrzeno přijetí textů, o zařazení příspěvku do aktuálního čísla journalu jsou předkladatelé textů taktéž informováni.


Může jeden autor (kolektiv autorů) předložit do aktuálního čísla journalu více než jeden text?

Ne, jeden autor (kolektiv autorů) může předložit do platného čísla časopisu pouze jeden text. Lze však předkládat aktualizované příspěvky opakovaně - vždy do nového čísla jouranlu.


Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.