GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Příjem textů

Jste vědecko-výzkumným pracovníkem nebo institucí?

Dosahujete úspěchů na poli výzkumu a vývoje?

Chcete publikovat výsledky své práce?GRANT journal zveřejňuje výsledky vědecko-výzkumné činnosti financované veřejnými prostředky, podpořené granty či dotacemi.

  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu podpořeného granty
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

GRANT journal přijímá od autorů (autorských kolektivů) příspěvky zaměřené na celé spektrum společensko-vědních oborů.

Chcete-li zveřejnit výsledky své práce, seznamte se s pokyny a zašlete radě journalu přehledové výsledky o své činnosti, odborné statě, výsledky, průběžné či souhrnné zprávy apod.

Chcete-li publikovat svůj text, napište nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rádi Vás provedeme celým publikačním procesem.
The New Issue of GRANT journal

  • Aktuální číslo GRANT journalu je k dispozici zde.


Národní technická knihovna v Praze přidělila GRANT journalu mezinárodní standardní číslo seriálové publikace:

  • ISSN 1805-062X (CD verze) 
  • ISSN 1805-0638 (online)
Aktuálně

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se aktivně podílí na podpoře otevřené vědy (Open Science) s cílem zvýšení transparentnosti a přístupnosti výsledků vědeckého výzkumu jí podpořených projektů. Náklady spojené s principy otevřené vědy je možné hradit z rozpočtu uděleného grantu. více
 

Nové číslo
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.