GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

O journalu

Jak často journal vychází?

Časopis je vydáván dvakrát ročně - letní a zimní číslo.


Jsou texty recenzovány?

Ano, rada journalu si vyhrazuje právo text odmítnout v případě nepřesných údajů či nerespektování formálních pravidel formátování textů.


Pro evidenční účely potřebuji potvrzení o zveřejnění příspěvku. Jak postupovat?

Potvrzení o publikování příspěvků je vydáváno výhradně autorům, jejichž texty byly akceptovány! V případě objednání CD journalu v online formuláři zatrhněte v sekci "Objednavatel je autorem příspěvku v journalu: ano". S journalem Vám bude zasláno i potvrzení.


Které obory jsou pro journal stěžejní?

Journal není oborově vyhraněn. Jsou přijímány texty napříč obory.


Jaké je ISSN číslo journalu?

ISSN bylo přiděleno pro fyzickou i online podobu journalu. Evidence je k dispozici zde.


Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.