GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV

Skupiny oborů

A   Společenské vědy
B   Fyzika a matematika
C   Chemie
D   Vědy o zemi
E   Biovědy
F   Lékařské vědy
G   Zemědělství
I   Informatika
J   Průmysl
K   Vojenství


Klasifikace oborů - abecední seznam

Aeronautika, aerodynamika, letadla
Akustika a kmity
Analytická chemie, separace
Anorganická chemie
Aplikovaná statistika, operační výzkum
Archeologie, antropologie, etnologie
Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Biofyzika
Biochemie
Biotechnologie a bionika
Botanika
Dějiny
Dermatovenerologie
Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Ekologie – společenstva
Ekonomie
Elektrochemie
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Elementární částice a fyzika vysokých energií
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Farmakologie a lékárnická chemie
Filosofie a náboženství
Fyzika pevných látek a magnetismus
Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Fyzikální chemie a teoretická chemie
Fyziologie
Genetika a molekulární biologie
Geochemie
Geologie a mineralogie
Gynekologie a porodnictví
Hnojení, závlahy, zpracování půdy
Hutnictví, kovové materiály
Hydrologie a limnologie
Hygiena
Chirurgie včetně transplantologie
Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Chov hospodářských zvířat
Imunologie
Informatika
Inženýrské stavitelství
Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
Jaderná energetika
Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Jazykověda
Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Kompositní materiály
Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
Koroze a povrchové úpravy materiálu
Kosmické technologie
Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
Lesnictví
Makromolekulární chemie
Mechanika tekutin
Městské, oblastní a dopravní plánování
Mikrobiologie, virologie
Morfologické obory a cytologie
Navigace, spojení, detekce a protiopatření
Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Obecná matematika
Ochrana krajinných území
Onkologie a hematologie
Optika, masery a lasery
Organická chemie
ORL, oftalmologie, stomatologie
Ostatní lékařské obory
Ostatní materiály
Ostatní obory vnitřního lékařství
Ostatní strojírenství
Pedagogika a školství
Pediatrie
Pedologie
Pěstování rostlin, osevní postupy
Písemnictví, mas–media, audiovize
Pneumologie
Počítačový hardware a software
Pohon, motory a paliva
Politologie a politické vědy
Potravinářství
Pozemní dopravní systémy a zařízení
Právní vědy
Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Průmyslové procesy a zpracování
Psychiatrie, sexuologie
Psychologie
Rybářství
Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
Řízení, správa a administrativa
Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Senzory, čidla, měření a regulace
Sociologie, demografie
Sport a aktivity volného času
Stavebnictví
Strojní zařízení a nástroje
Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
Šlechtění rostlin
Teoretická fyzika
Teorie a systémy řízení
Teorie informace
Termodynamika
Traumatologie a ortopedie
Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Umění, architektura, kulturní dědictví
Únava materiálu a lomová mechanika
Vědy o atmosféře, meteorologie
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Vliv životního prostředí na zdraví
Vojenství
Využití počítačů, robotika a její aplikace
Výživa hospodářských zvířat
Zemědělská ekonomie
Zemědělské stroje a stavby
Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Znečištění a kontrola vody
Znečištění a kontrola vzduchu
Zoologie
  Klasifikace oborů - kódová označení

AA - Filosofie a náboženství
AB - Dějiny
AC - Archeologie, antropologie, etnologie
AD - Politologie a politické vědy
AE - Řízení, správa a administrativa
AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG - Právní vědy
AH - Ekonomie
AI - Jazykověda
AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize
AK - Sport a aktivity volného času
AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
AM - Pedagogika a školství
AN - Psychologie
AO - Sociologie, demografie
AP - Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
BA - Obecná matematika
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC - Teorie a systémy řízení
BD - Teorie informace
BE - Teoretická fyzika
BF - Elementární částice a fyzika vysokých energií
BG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
BH - Optika, masery a lasery
BI - Akustika a kmity
BJ - Termodynamika
BK - Mechanika tekutin
BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO - Biofyzika
CA - Anorganická chemie
CB - Analytická chemie, separace
CC - Organická chemie
CD - Makromolekulární chemie
CE - Biochemie
CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG - Elektrochemie
CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
DA - Hydrologie a limnologie
DB - Geologie a mineralogie
DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD - Geochemie
DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF - Pedologie
DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
DI - Znečištění a kontrola vzduchu
DJ - Znečištění a kontrola vody
DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN - Vliv životního prostředí na zdraví
DO - Ochrana krajinných území
EA - Morfologické obory a cytologie
EB - Genetika a molekulární biologie
EC - Imunologie
ED - Fyziologie
EE - Mikrobiologie, virologie
EF - Botanika
EG - Zoologie
EH - Ekologie – společenstva
EI - Biotechnologie a bionika
FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC - Pneumologie
FD - Onkologie a hematologie
FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
FG - Pediatrie
FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI - Traumatologie a ortopedie
FJ - Chirurgie včetně transplantologie
FK - Gynekologie a porodnictví
FL - Psychiatrie, sexuologie
FM - Hygiena
FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
FO - Dermatovenerologie
FP - Ostatní lékařské obory
FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR - Farmakologie a lékárnická chemie
FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
GA - Zemědělská ekonomie
GB - Zemědělské stroje a stavby
GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE - Šlechtění rostlin
GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG - Chov hospodářských zvířat
GH - Výživa hospodářských zvířat
GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
GK - Lesnictví
GL - Rybářství
GM - Potravinářství
IN - Informatika
JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB - Senzory, čidla, měření a regulace
JC - Počítačový hardware a software
JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF - Jaderná energetika
JG - Hutnictví, kovové materiály
JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI - Kompositní materiály
JJ - Ostatní materiály
JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL - Únava materiálu a lomová mechanika
JM - Inženýrské stavitelství
JN - Stavebnictví
JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP - Průmyslové procesy a zpracování
JQ - Strojní zařízení a nástroje
JR - Ostatní strojírenství
JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT - Pohon, motory a paliva
JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV - Kosmické technologie
JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY - Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
KA - Vojenství
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.