GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Příjem textů

Jste vědecko-výzkumným pracovníkem nebo institucí?

Dosahujete úspěchů na poli výzkumu a vývoje?

Chcete publikovat výsledky své práce?GRANT journal zveřejňuje výsledky vědecko-výzkumné činnosti financované veřejnými prostředky, podpořené granty či dotacemi.

  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu podpořeného granty
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

GRANT journal přijímá od autorů (autorských kolektivů) příspěvky zaměřené na celé spektrum společensko-vědních oborů.

Chcete-li zveřejnit výsledky své práce, seznamte se s pokyny a zašlete radě journalu přehledové výsledky o své činnosti, odborné statě, výsledky, průběžné či souhrnné zprávy apod.

Chcete-li publikovat svůj text, napište nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rádi Vás provedeme celým publikačním procesem.


  Journal indexován v databázi BASE, MENDELEY, INDEX COPERNICUS, DRJI.


Technologické centrum Hradec Králové a GRANT journal

Užší spolupráce mezi TC HK a GRANT journal by do budoucna měla zajistit přísun kvalitních odborných příspěvků, ale také popularizačních textů a ostatních sdělení o aktivitách pořádaných TC HK i jeho partnery.

více zde
 Budou čeští vědci v budoucnu ochotni publikovat své odborné texty v elektronických archivech na internetu tak, aby byly dostupné zadarmo a komukoli? Odpoví Milénium…
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.